dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

środa, 28 marca 2012

Nauki o Ziemi

 
Nauki o Ziemi  
 
to nauki przyrodnicze, których przedmiotem badań jest planetaZiemia. Należą do nich:
 • geodezja
 • geofizyka
 • geografia
  • geografia fizyczna
  • geografia społeczno-ekonomiczna
 • geologia
 • oceanologia
Nauki o Ziemi mogą być rozumiane jako dział nauk planetarnych.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter !


środa, 21 marca 2012

Nauki formalne - wiadomości wstępne


 Nauki formalne 

, także: nauki aprioryczne, nauki dedukcyjne – w klasyfikacji nauk grupa nauk wyróżniona ze względu ma kryterium przedmiotowe. przeciwstawiająca się naukom realnym (nazywanym też empirycznymi).

Przedmiotem badań nauk formalnych są pojęcia i związki między liczbami i pojęciami – konstrukcje abstrakcyjne, świat bytów idealnych. Zaliczają się do nich matematyka, logika i prakseologia. Przedmiotem badań nauk realnych są natomiast przedmioty fizyczne.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter !

środa, 14 marca 2012

Nauki empiryczne - co to w ogóle jest ?


Nauki empiryczne
 , nazywane też naukami indukcyjnymi 

– w klasyfikacji nauk nauki wyróżnione ze względu na sposób uzasadniania twierdzeń: nauki empiryczne używają głównie rozumowań indukcyjnych, podczas gdy nauki dedukcyjne używają głównie rozumowań dedukcyjnych.


Podstawową metodą uzasadniania twierdzeń w naukach empirycznych jest indukcja enumeracyjna, występują też inne rodzaje rozumowań niededukcyjnych. Ci filozofowie nauki, którzy nie uznają indukcji enumeracyjnej za podstawową metodę nauk empirycznych, preferują termin "nauki empiryczne". Termin "nauki indukcyjne" może też odnosić się do nauk realnych, tj. tych nauki, które w odróżnieniu od nauk formalnych badają przedmioty materialne.Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter !

środa, 7 marca 2012

Nauki społeczne - wiadomości wstępne, przykłady


Nauki społeczne 

 - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.


Są to m.in.:
 • antropologia
 • ekonomia
 • etnografia
 • geografia
 • historia
 • pedagogika
 • praca socjalna
 • politologia
 • polityka społeczna
 • prawo
 • nauki prawne
 • psychologia
 • religioznawstwo
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia nad rozwojem
 • cybernetyka społeczna lub socjocybernetyka
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o obronności
Nie wszystkie nauki są uważane za społeczne. Np.:
 • historia może być uważana za humanistyczną ze względu na miejscowy charakter kulturowy.
 • niektóre dyscypliny mają charakter poznania podobny do nauk przyrodniczych np. antropologia czy archeologia.
 • pewne społeczne dyscypliny są interdyscyplinarne np. socjologia, która obejmuje socjobiologię odwołującą się do pewnych praw biologii (m.in. dobór krewniaczy) czy nauki ekonomiczne, odwołujące się m.in. do modelowania matematycznego (ekonomia matematyczna, ekonometria).
 • do nauk społecznych zalicza się również geografię, którą powszechnie uważa się za naukę przyrodniczą, zapominając, że drugą częścią geografii jest geografia społeczno-ekonomiczna i polityczna.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter !